14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454

14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454

14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant. 2.60 grams total weight.
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1454