14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461

14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461

14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant. 1.7 grams total weight.
14 Karat Yellow Gold Religious Charm Pendant 101-1461