14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace

14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace
14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace

14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace

NEW-14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace. Chain: 14k Real Solid Yellow Singapore Chain 16", 18", 20", 22"-1mm.


14K Yellow Gold Religious Enamel Lady of Guadalupe Pendant for Necklace